Polityka prywatności YOSO

Polityka prywatności YOSO

Zasady podstawowe

YOSO przykłada szczególną wagę do kwestii prywatności użytkowników aplikacji. YOSO, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Aplikacja YOSO jest dostępna do pobrania dla wszystkich zainteresowanych. Możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności aplikacji YOSO jest dostępna dla użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Aplikacji. Wypełnienie formularza łączy się z podaniem danych osobowych. Dane te nie są dostępne dla innych użytkowników, lecz mogą być udostępnianie podmiotom współpracującym z YOSO.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez YOSO wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). YOSO używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do Aplikacji oparty jest o cookies. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Aplikacji. Cookies mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z YOSO.

Dane wymagane podczas składania Dyspozycji internetowej

W formularzu Dyspozycji internetowej konieczne jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest YOSO lifestyle OÜ Riia tn 181a, Tartu linn, Tartu maakond, 51014, Estoniaregistrikood 14129973. YOSO przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

YOSO przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz użytkowników.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby, posiadający upoważnienie nadane przez YOSO.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji (modyfikacji) oraz usunięcia. W sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa YOSO ma prawo odmowy usunięcia danych osobowych.

YOSO może udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą użytkownika lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). W celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników, YOSO może udostępniać dane osobowe innym podmiotom.

Informacje wysyłane do użytkowników

YOSO zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom e-maili z powiadomieniami o zmianach w YOSO i nowych funkcjonalnościach. YOSO może wysyłać informacje handlowe, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze marketingowym, o ile użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze marketingowym mogą być też dołączane do e-maili przychodzących i wychodzących z konta systemowego YOSO.